"response strategy" — Słownik kolokacji angielskich

response strategy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strategia odpowiedzi
  1. response rzeczownik + strategy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The team prepares for emergencies by planning and practicing effective response strategies for various emergency situations.

podobne do "response strategy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "response strategy" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo