"response provides" — Słownik kolokacji angielskich

response provides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź uwzględnia
  1. response rzeczownik + provide czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Low's response provided an insight into the way in which she worked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo