"response increases" — Słownik kolokacji angielskich

response increases kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrosty odpowiedzi
  1. response rzeczownik + increase czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the findings do suggest that the slow federal response to the hurricane has increased public doubts about the Bush administration's effectiveness.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo