"response demonstrates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź prezentuje
  1. response rzeczownik + demonstrate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Such a response at a time of crisis demonstrated the Princess's awareness of the public expectations of the monarchy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo