"respiratory syndrome" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddechowy zespół
  1. respiratory przymiotnik + syndrome rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Another two died 24 hours after birth, from respiratory distress syndrome.

powered by  eTutor logo