"repair roads" — Słownik kolokacji angielskich

repair roads kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drogi naprawy
  1. repair czasownik + road rzeczownik
    Silna kolokacja

    Q. About five years ago, the state did a survey that concluded nearly $50 billion was needed to repair local roads and bridges.

    Podobne kolokacje: