"remain pending" — Słownik kolokacji angielskich

remain pending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań nierozstrzygnięty
  1. remain czasownik + pending przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    German authorities said he would remain there pending extradition proceedings to France.

    Podobne kolokacje: