"religious image" — Słownik kolokacji angielskich

religious image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): religijny obraz
  1. religious przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This is a religious image, an icon, in our culture.

    Podobne kolokacje: