ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"relief money" — Słownik kolokacji angielskich

relief money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze w zastępstwie
  1. relief rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Administration has threatened to veto the entire agriculture spending bill if it does not include the extra relief money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo