"relief coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

relief coordinator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koordynator w zastępstwie
  1. relief rzeczownik + coordinator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A4 Attacked for ineffectiveness, U.N. to have relief coordinator.

powered by  eTutor logo