"regional stage" — Słownik kolokacji angielskich

regional stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regionalny etap
  1. regional przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They finished in last place, showing that they had a long way to go before they could compete even on the regional stage.