"rectangular image" — Słownik kolokacji angielskich

rectangular image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prostokątny obraz
  1. rectangular przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They had to be rectangular images.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo