"recorded response" — Słownik kolokacji angielskich

recorded response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagrana odpowiedź
  1. recorded przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The recipient can also send a recorded response back to the caller, or forward the message to someone else.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo