"recommend drinking" — Słownik kolokacji angielskich

recommend drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaleć picie
  1. recommend czasownik + drink czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We do not recommend drinking the water in Albania.

    Podobne kolokacje: