PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"rebuilding season" — Słownik kolokacji angielskich

rebuilding season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku odbudowy
  1. rebuilding rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Boston College's season was a rebuilding season as they had many freshmen on the roster, building the team for the future.

    Podobne kolokacje: