TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"rebuild one's lives" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbudowywać czyjś życia
  1. rebuild czasownik + life rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She went home and the next morning began rebuilding her life.