"raw milk" — Słownik kolokacji angielskich

raw milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko surowe
  1. raw przymiotnik + milk rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She is assisted by three women who make deliveries in return for free raw milk.

    Podobne kolokacje: