"ransom money" — Słownik kolokacji angielskich

ransom money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okup
  1. ransom rzeczownik + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    Whoever he is, he'll be after ransom money within the next four days.

    Podobne kolokacje: