ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"radiation treatment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): traktowanie radiacyjne
  1. radiation rzeczownik + treatment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Talk with your doctor about the kind of radiation treatment that may be best for you.