"put pilots" — Słownik kolokacji angielskich

put pilots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłani piloci
  1. put czasownik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The program, Airbus said, put pilots through a simulator that de-emphasized the effectiveness of other controls and thus encouraged rudder use.

    Podobne kolokacje: