"put into use" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put into use" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"put into use" — Słownik kolokacji angielskich

put into use kolokacja
  1. put czasownik + use rzeczownik = oddawać do użytku
    Zwykła kolokacja

    After the two computer systems failed, a third system was put into use.

    Podobne kolokacje: