TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"provoke among" — Słownik kolokacji angielskich

provoke among kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowokować wśród
  1. provoke czasownik + among przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The film provoked a great deal of comment and discussion among the public.

    Podobne kolokacje: