"provide to projects" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz do projektów
  1. provide czasownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The organization now provides grants to individuals and projects that support young women.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo