"project spearheaded" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt stał na czele
  1. spearhead czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This service was created by Spinner.com, a project spearheaded by Josh Felser and Jim Van Huysse.

    Podobne kolokacje: