"project sought" — Słownik kolokacji angielskich

project sought kolokacja
Popularniejsza odmiana: seek projects
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt szukał
  1. seek czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Washington, which generated more than $5 billion in revenues last year, plans to continue seeking new projects.

    Podobne kolokacje: