"project organizer" — Słownik kolokacji angielskich

project organizer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): organizator projektu
  1. project rzeczownik + organizer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Our children have always had that opportunity to just walk into Barnes & Noble and buy a book," said Laureine Greenbaum, a project organizer.

    Podobne kolokacje: