BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"project is halted" — Słownik kolokacji angielskich

project is halted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest przerwany
  1. halt czasownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They'd been digging out to expand the city, but this project was halted for lack of a labor force.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo