"production team" — Słownik kolokacji angielskich

production team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół produkcyjny
  1. production rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He left the production team with the close of the second season but continued to write for the series.