"production season" — Słownik kolokacji angielskich

production season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku produkcyjna
  1. production rzeczownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The show runner for the 11th production season was Mike Scully.