"produce news" — Słownik kolokacji angielskich

produce news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): produkty rolne wiadomości
  1. produce czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is a business life told in telephone numbers, the calls I made, most of them to produce news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo