BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"prize is handed out" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagroda jest rozdana
  1. hand czasownik + prize rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is this day when prizes are handed out to girls who over the years have excelled in certain subjects.

powered by  eTutor logo