BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"prize is given out" — Słownik kolokacji angielskich

prize is given out kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagroda jest rozdana
  1. give czasownik + prize rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ms. Campion wasn't around when the prizes were given out.

powered by  eTutor logo