"prisoner rehabilitation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień rehabilitacja
  1. prisoner rzeczownik + rehabilitation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was designed with prisoner rehabilitation in mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo