"prisoner interrogation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień przesłuchanie
  1. prisoner rzeczownik + interrogation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I have three separate prisoner interrogations to base it on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo