"prison wing" — Słownik kolokacji angielskich

prison wing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skrzydło więzienne
  1. prison rzeczownik + wing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Soon after this the prison wing was closed down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo