"prison stripe" — Słownik kolokacji angielskich

prison stripe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas więzienny
  1. prison rzeczownik + stripe rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He stitched rough clothing from jute cloth so as not to soil his prison stripes and draw attention to himself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo