"prison labor" — Słownik kolokacji angielskich

prison labor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca więzienna
  1. prison rzeczownik + labor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Why should we go all the way to China to have things made with prison labor when we can do that right here?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo