"prison Gates" — Słownik kolokacji angielskich

prison Gates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Gates więzienny
  1. prison rzeczownik + Gates rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They simply opened the prison gates and let him walk out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo