"prawie wszystko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prawie wszystko" po polsku

prawie wszystko

określnik
 1. most *****
  • większość, prawie wszyscy, prawie wszystko
   Most people don't even know about it. (Większość ludzi nawet o tym nie wie.)
   I go to school on most days. (Chodzę do szkoły przez większość dni.)
   link synonim: majority
 1. just about anything

powered by  eTutor logo