"potentially vital" — Słownik kolokacji angielskich

potentially vital kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potencjalnie istotny
  1. potentially przysłówek + vital przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a result they have lost an unknown amount of potentially vital information about the nature of space and time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo