"portray a David Bailey" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grać Dawida Bailey
  1. portray czasownik + Bailey rzeczownik
    Silna kolokacja

    Welsh actor Aneurin Barnard portrays a young David Bailey in BBC Four's We'll Take Manhattan, a one-off drama that explores the explosive love affair between the iconic photographer and 1960s... This page has been shared a total of 7 times shares across the social networks we track.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo