"policy setting" — Słownik kolokacji angielskich

policy setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie polityczne
  1. policy rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The logical conclusion is that, at the global level, current monetary policy settings are inconsistent with price stability."

    Podobne kolokacje: