"play at one's Theatre" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bawić się czyjś Teatr
  1. play czasownik + theater rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Gallagher played Tom Sawyer as a child actor at the Delaware Children's Theatre.

powered by  eTutor logo