"pilot shortage" — Słownik kolokacji angielskich

pilot shortage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niedobór pilotażowy
  1. pilot rzeczownik + shortage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We're confident our members will be able to navigate any perceived or real pilot shortage, just like we have done historically."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo