"pieniądze na kampanię" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pieniądze na kampanię" po polsku

"pieniądze na kampanię" — Słownik kolokacji angielskich

campaign money kolokacja
  1. campaign rzeczownik + money rzeczownik = pieniądze na kampanię
    Bardzo silna kolokacja

    My No. 3 change would be to get rid of campaign money.