"pictorial image" — Słownik kolokacji angielskich

pictorial image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ilustrowany obraz
  1. pictorial przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ms. Lin offered beautiful pictorial images but did not deepen them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo