ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pick away" — Słownik kolokacji angielskich

pick away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybierz daleko
  1. pick czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    She smoothed out most of the tangles and picked away half a dozen insects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo