"phonological word" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "phonological word" po angielsku — Słownik polsko-angielski

phonological word

rzeczownik
  1. zestrój akcentowy

"phonological word" — Słownik kolokacji angielskich

phonological word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fonologiczne słowo
  1. phonological przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Within a phonological word, all syllables but the last change tone.

    Podobne kolokacje: