"permitted to remain" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwolić pozostać
  1. permit czasownik + remain czasownik
    Luźna kolokacja

    But in Baghdad a skeleton staff of 57 was permitted to remain.

    Podobne kolokacje: