"pavement design" — Słownik kolokacji angielskich

pavement design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chodnik projekt
  1. pavement rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Professor Burmister authored over 35 research papers, particularly influential on the subjects of pavement design and soil classification.

powered by  eTutor logo